Digitális tanulás

Digitális és interaktív eszközök, szoftverek és tananyagok gyakorlati alkalmazása az oktatásban

Igény szerinti időtartammal előadás és tréning formájában is megvalósítható.

Megismerjük és megtanuljuk

  • az interaktív-tábla technikai használatát
  • az interaktív tananyagok felhasználási lehetőségeit,
  • játékos interaktív feladatok szerkesztésének trükkjeit,
  • a kapcsolódó módszertani és képességfejlesztési lehetőségeket.

Így a résztvevő kollégák a tanulóikkal különböző interaktív feladatokat, gyakorlatokat, játékokat tudnak alkalmazni, tervezni és megvalósítani a konkrét tanulási folyamatokban.


Letölthető anyagok


A program rövid ismertetője

Iskoláinkban az interaktív táblák fokozatos elterjedésével egyértelmű szükség mutatkozik a pedagógusok ez irányú képzésére. Égetően fontos, hogy tanulóink a lehető legszemléletesebben jussanak az elsajátítandó tananyaghoz, a lehető legtöbb tanulói aktivitás kötődjön az ismeretszerzés folyamatához.

Ehhez elengedhetetlen, hogy pedagógus kollégáink ismerjék az interaktív tábla adta lehetőségeket. Ne csak egyszerűen a technikai kezelését tanulják meg, hanem tudjanak saját tantárgyi tananyagaikhoz illesztett gyakorlat és feladatsorokat letölteni, tanórai munkájukban alkalmazni, sőt ilyeneket, saját és egy adott tanulóközösség igényeinek megfelelően képesek legyenek – az interaktív táblákhoz tartozó szoftverek segítségével, tudatos, szakszerű alkalmazásával – maguk is megtervezni, kialakítani, megalkotni.

Tehát a továbbképzésen először az interaktív tábla eszközeinek összeállításával, kalibrálásával és kiegészítő eszközeinek technikai kezelésével ismerkednek meg a résztvevők. Ezt követően a különböző forrásokból származó interaktív és digitális tananyagok saját gyakorlatban történő alkalmazásának és estleges átalakításának lehetőségeit tárjuk fel, és próbáljuk ki a gyakorlatban is.

Mindezeket részletesen elemezzük is, elsősorban a tanulási folyamatban betöltött szerepük, és a képességfejlesztés szempontjából történő alkalmazhatóságuk szempontjából. Vizsgálva mindvégig az interaktív tábla korszerű, tanulói ismeretszerzésre alapuló tanulásszervezési eljárásokkal megvalósuló alkalmazási lehetőségeit.

Végül – az eddigi elemzési tapasztalatok felhasználásával – a résztvevők saját interaktív gyakorlat –és feladatsorokat is kidolgoznak, konkrét fejlesztendő kompetenciákhoz és tantárgyi tartalmakhoz kötődően. Ezeket a gyakorlat –és feladatsorokat egymásnak bemutatjuk és közösen elemezzük, hogy a résztvevők egymás ötleteiből és véleményéből is a lehető legtöbbet tanuljanak.

A továbbképzés folyamán mindvégig csoportokban, kooperatív módszerekkel dolgozunk. Elsősorban azért, hogy a résztvevő kollégák mintákat kapjanak és dolgozzanak ki az interaktív tábla használatához köthető tanulói ismeretszerzésre épülő és a kulcskompetenciákat fejlesztő tanulásszervezési módozatokról, másodsorban azért, hogy a csoportokon belül és azok között is ütközzenek a vélemények, összeadódjanak a tudáselemek, továbbfejlődést generáljanak az egyéni ötletek.

A záró dolgozatot a csoportonként elkészített interaktív tananyag végleges és alkalmazható formában történő kidolgozása képezi. Ezzel – reményeink szerint – a résztvevő kollégák képesek lesznek saját gyakorlatukban interaktív tananyagokat felhasználni, megalkotni, és a képességfejlesztési céloknak megfelelően alkalmazni.

  • Ez a rövid ismertető .pdf formátumban letölthető az alábbi linkre kattintva:

Interaktív eszközök és módszerek alkalmazása a tanulás folyamatában és a kulcskompetenciák fejlesztésében

Hírlevél

Szeretne hatékonyabban tanulni, és jobb eredményeket elérni? Iratkozzon fel a heti hírlevelünkre, és ismerje meg a legjobb tanulási technikákat, tippeket és trükköket!

Nincs levélszemét küldés! További információért olvassuk el adatvédelmi szabályzatot.