Tanulásmódszertan

“Memóriatechnikák és alkotó tanulási módszerek”
Alapítási és indítási engedély száma: 448/10/2022
Időtartama: 30 óra

A képzés során kitérünk:

  • a tanulási részképességek fejlesztésére
  • konkrét memóriatechnikák tanulására
  • vizuális vázlatkészítési módozatok kialakítására
  • az alkotó tanulás egyéni fejlesztésére
  • konkrét tanulási módszerek tananyagi struktúrákhoz történő elsajátítására.

Mindezeket gyakorlatorientált, kiscsoportos munkaformákat alkalmazva tesszük, figyelembe véve a tanórai alkalmazhatóságot.


Letölthető anyagok


A program rövid ismertetője

Az elmúlt évtizedekben és a jelenleg is létező pedagógusképzési gyakorlatban Magyarországon igen csekély mértékben jut szerep a gyakorlati tanulás-módszertannak. Mindeközben az információs bázis fokozatosan szélesedik, az élethosszig tartó tanulás szükségessége egyre nyilvánvalóbb. Egyértelmű tehát, hogy tanítványainknak széleskörűen használható konkrét tanulási módszereket, de inkább tanulási módszer rendszert kell tanítanunk.

A tanulás – tudományos elemzések szerint is – összetett képesség. Tehát a tanulási képesség kialakítása a legalapvetőbb részképességek fejlesztésével kell, hogy kezdődjön. Ezt szolgálják a koncentrációt valamint a vizuális és auditív percepciót fejlesztő gyakorlatok, játékok. Az analizáló- szintetizáló és asszociációs képességet, a lényeglátást, a problémamegoldó gondolkodást segítik a konvergens és divergens gondolkodást fejlesztő feladatok.

A memóriatechnikák és memorizálási játékok alkalmazása valamint az alkotó tevékenységet feltételező vizuális vázlatok – a memóriavázlat, a tanulási táblázat, a koncentrikus körös vázlat és a gondolattérkép – önálló és kiscsoportos megalkotása jelentősen növeli a személyes érintettséget, ezáltal a motivációt, és élményszerűsége miatt hatékonyabbá teszi a megjegyzést.

A hosszú évek tapasztalata alapján kialakult, és a gyakorlatban bevált alkotó tanulás módszerét szeretné ez a 30 órás program pedagógus kollégáinknak átadni, olyan formában, hogy a megismert módszerek ne csak tanfolyami rendszerben, hanem a tantervi órákon, konkrét tananyagokhoz kapcsolódóan is alkalmazhatók és hasznosíthatók legyenek.

A foglalkozások során mindvégig a konstruktív, kooperatív és projekt jellegű munkaformák használata kerül előtérbe, ösztönözve ezzel a kollégákat a korszerű tanulásszervezési eljárások igénybe vételére, és a tanulásban az aktív alkotó folyamatok előtérbe állítására.

A tanfolyam az elméleti ismeretek elsajátítását bizonyító gyakorlati bemutatóval és az erre vonatkozó tanítási tervezet beadásával zárul. A tervezet értékelése a tanult ismeretek és algoritmusok megjelenésének, valamint a tervezet alkalmazhatóságának szempontjából történik. E tervezet bemutatása és beadása, valamint a tanfolyami órákon legalább 90%-án történő részvétel a tanúsítvány kiadásának feltétele.

  • Ez a rövid ismertető .pdf formátumban letölthető az alábbi linkre kattintva:

Memóriatechnikák és alkotó tanulási módszerek alkalmazásának lehetőségei

Hírlevél

Szeretne hatékonyabban tanulni, és jobb eredményeket elérni? Iratkozzon fel a heti hírlevelünkre, és ismerje meg a legjobb tanulási technikákat, tippeket és trükköket!

Nincs levélszemét küldés! További információért olvassuk el adatvédelmi szabályzatot.