Játék a tanulásban

Játék a tanulásban

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2020. szeptember 7.

Divatos szó manapság a gamifikáció. Hívjuk fel a figyelmet mindenre játékos formákkal, vetélkedéssel, versenyhelyzettel, a nyerési esélyek, a pozitív visszajelzések nyújtotta motivációs lehetőségek kihasználásával.

Forrás: Magyar Virtuális Encilkopédia

A memória csodája 2. rész

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. szeptember 22.

Mik azok a szituációk, párbeszédek, amelyek a legtovább – akár évtizedekig is – egészen pontosabban tárolódnak emlékeinkben?

A memória csodája és szerepe a tanulásban

A memória csodája és szerepe a tanulásban

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. szeptember 20.

Aki tanul, többször is memorizál, egyetlen tanulási folyamaton belül is. Amikor először hall vagy lát egy számára új információt – amennyiben valóban aktív – rögtön megpróbálja azt a gondolataiban már meglévő ismerethez, élményhez, emlékképhez kötni.

Készítsünk memóriavázlatot

Készítsünk memóriavázlatot 2. rész

Szerző: Petkes Csaba Kategória:memóriavázlat2014. szeptember 18.

Hogyan tudjuk elérni, hogy tanulóink a tankönyvi szöveget, a füzetben található gondolatokat, a térkép információit önállóan legyenek képesek megjeleníteni, rendszerezni?

Készítsünk memóriavázlatot

Készítsünk memóriavázlatot

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. szeptember 16.

Hogyan tudjuk elérni, hogy tanulóink a tankönyvi szöveget, a füzetben található gondolatokat, a térkép információit önállóan legyenek képesek megjeleníteni, rendszerezni?

Hogyan lehetne elérni, hogy a tanulóink tényleg figyelmesen olvassák el a tankönyvi szöveget, a füzet vázlatát, figyeljék meg a mellékelt illusztrációkat vagy a térkép adatait?

A tankönyv, mint forrás 2. rész

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. szeptember 14.

Hogyan lehetne elérni, hogy a tanulóink tényleg figyelmesen olvassák el a tankönyvi szöveget, a füzet vázlatát, figyeljék meg a mellékelt illusztrációkat vagy a térkép adatait?

A tankönyv, mint forrás

A tankönyv, mint forrás

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. szeptember 12.

Új tanév, új lap, de a téma maradjon a régi! A tanulás folyamatáról, konkrét módszereiről tavaly megkezdett cikksorozatomat – remélem kedves olvasóink örömére és egyetértésével – az új lapban, az új tanévben is folytatnám.

Memóriavázlat 1

Másoljunk vagy alkossunk?

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. szeptember 10.

A vázlatkészítés a tanulási folyamat egyik legfontosabb, a végső hatékonyságot döntően befolyásoló szakasza. A vázlat felépítésének módját és formáját tekintve is több megoldás közül választhatunk.

No, most húzzuk alá a lényeget! 2. rész

No, most húzzuk alá a lényeget! 2. rész

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. szeptember 2.

Mozaikkal is serkenthetjük a lényegkiemelést. Ebben az esetben a kiinduló feladat ugyanaz. Tehát mindenki alakítsa ki a saját szóvázlatát, majd tegyük a lapokat középre, és a csoport alkosson egy közöset, amit minden tag el tud fogadni, és a további tanulásra alkalmasnak tart.

No, most húzzuk alá a lényeget! - A lényegkiemelés szerepe a tanulási folyamatban

No, most húzzuk alá a lényeget! - A lényegkiemelés szerepe a tanulási folyamatban

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. augusztus 31.

Szövegszerű megtanulandó tananyagok esetében fontos, hogy a szöveget kezelhető, átlátható részegységekre bontsuk. Ez már alsó tagozaton elkezdődik a mesék, mondák jeleneteinek megjelenítésével, a szöveg bekezdésekre tagolásával. Ez legtöbbször érthető is a gyerekek számára, és a részegységek határait harmadik, negyedik osztályban már maguk is meghatározzák. Segít ebben persze a tankönyvi szöveg tagolódása is.

Emlékeztek? A múlt félévben tanultuk! 2. rész

Emlékeztek? A múlt félévben tanultuk! 2. rész

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. augusztus 29.

Az igaz, hogy egy-egy tanulónk meglepően pontos és részletes ismeretei csak bizonyos részterületeket érintenek, és csak nagyon ritkán állnak össze rendszerré a gyerekek fejében, de a további kapcsolódások, és a rendszerek megalkotása szempontjából igenis segíthetnek.

Az előzetes ismeretek szerepe a tanulási folyamatban

Emlékeztek? A múlt félévben tanultuk! - Az előzetes ismeretek szerepe a tanulási folyamatban

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. augusztus 27.

Az eddigiekben sorra vettük a tanulás kezdő szakaszainak az észlelés és a befogadás fázisának jellemzőit, a szükséges részképességek fejlesztési lehetőségeit. Egy nagyon fontos aspektusból meg kell még vizsgálnunk a tanulási folyamat első lépéseit. Ez pedig az előzetes ismeretek szerepe.

„De jó, most a Laci bácsival lesz óránk!” 2.

„De jó, most a Laci bácsival lesz óránk!” 2.

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. augusztus 25.

Amikor csak tehetjük, színekkel, játékos feladatokkal, zenével, saját személyiségünk kisugárzásával mindig keltsünk pozitív érzelmeket a tanulás során, hogy azok kötődjenek a tanult információhoz, és akkor azt fogjuk érezni, hogy a gyerekek később is szívesen foglalkoznak az adott információval vagy tantárggyal.

„De jó, most a Laci bácsival lesz óránk!”

„De jó, most a Laci bácsival lesz óránk!”

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. augusztus 23.

- Melyik tantárgyat szereted a legjobban? - Hát a történelmet. - Tényleg? Pedig az nem is olyan könnyű. Miért pont azt? - Mert nagyon kedves az Irci néni. Olyan érdekeseket mesél!

Jé, ez ilyen érdekes! - A tanulási motiváció fejlesztése 2. rész

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. augusztus 21.

Az előző részben (Jé, ez ilyen érdekes! - A tanulási motiváció fejlesztése) leírtakkal ellentétes hatást vált ki a hagyományos órakezdés: - Üljetek le! Mi volt a házi feladat? Igen, 21 oldalon a 4-es feladat. No, nézzük, ki vállalja? Miért mindig ugyanazok jelentkeznek? Ugye ezt már mi magunk is unjuk? Hát még a gyerekek!

Jé, ez ilyen érdekes! - A tanulási motiváció fejlesztése

Jé, ez ilyen érdekes! - A tanulási motiváció fejlesztése

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. augusztus 18.

Az eddigiekben a tanuláshoz szükséges legfontosabb részképességekről – a vizuális –és auditív percepcióról, valamint a koncentrációról – ejtettünk szót. Van azonban egy nagyon fontos tényező, aminek hiánya a fent említett képességek megléte ellenére blokkolhatja az egész tanulási folyamatot. Ez a részképesség a motiváció.

A tanulásról általában

A tanulásról általában

Szerző: Petkes Csaba Kategória:Tanulás2014. augusztus 4.

Mi kell ahhoz, hogy tanulni tudjunk? Hogy tanulni tudjanak a gyerekek? Világos, szépen berendezett tanterem? Szép tankönyvek? Kedves, felkészült, következetes pedagógusok?