Multikulturális nevelés

“A multikulturális nevelés eredményes gyakorlata”
Alapítási és indítási engedély száma: 82/91/2012
Időtartama: 30 óra

A képzés több évtizedes szakmai tapasztalatra épülő “jó gyakorlat” bemutatásávalsegíti azon ismeretek, tudások, tapasztalatok átadását, melyek nélkülözhetetlenek a kultúra-azonos pedagógiai szemlélet és gyakorlat megalapozása, erősítése, s az esélyteremtés szempontjából.


Letölthető anyagok


A program rövid ismertetője

Társadalmunkat különböző kulturális és társadalmi helyzetű, eltérő identitású csoportok alkotják. A intézményeknek alkalmazkodni kell a kulturális sokszínűséghez. Az iskolának jelentős szerepe van az esélykülönbségek csökkentésében, a különböző kultúrák értékként való elfogadásában, a befogadó attitűd megteremtésében, erősítésében. Mindezen tények indokolttá és szükségessé teszik e gyakorlatorientált képzés megvalósítását.

Az előzetes ismeretek feltárását követő elvárások megfogalmazása és a képzést záró visszacsatolás keretbe foglalja az öt fő tematikai egységet.

1.) A KULTÚRA – MULTIKULTÚRA tematikai egység feldolgozása csoportmunka, páros munka és tréneri prezentáció keretében valósul meg

2.) A MULTIKULTURÁLIS PEDAGÓGIA, tanfolyami segédanyagok, táblázatok alkalmazásával kerül feldolgozásra, csoportforgó, ötletroham, tartalmak rendszerezése, valamint pedagógiai programok elemzése során. Csoporton belül történik meg a helyi programok multikulturális tartalmainak bemutatása.

3.) A MULTIKULTURÁLIS ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE tematikai egységben a partneri együttműködések célja, feladata, szükségessége, folyamata kerül bemutatása tréneri prezentáció, filmvetítés, fotódokumentáció segítségével, csoportos- és egyéni munka alkalmazásával.

4.) A MULTIKULTURÁLIS PROGRAM A GYAKORLATBAN tematikai egységben a jó gyakorlat bemutatása segítséget ad a résztvevők számára a multikulturális tartalmak helyi programban való megjelenítésére projektnapok, tantárgyakba történő integrálás, s egyéb programok megvalósítása keretében.

5.) A HELYI MULTIKULTURÁLIS PROGRAMOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE során a képzés résztvevői saját programjuk továbbfejlesztésének lehetőségeit gondolják át. Megismerkednek a programadaptáció folyamatával.

A képzés több évtizedes szakmai tapasztalatra épülő „jó gyakorlat” bemutatásával segíti azon ismeretek, tudások, tapasztalatok átadását melyek nélkülözhetetlenek a kultúra-azonos pedagógiai szemlélet és gyakorlat megalapozása, erősítése, s az esélyteremtés szempontjából.

Az értékelés beépített a képzés folyamatába. A hallgatók multikulturális tartalmakat megjelenítő projekt-terv elkészítésével és leadásával igazolják az adott témában való jártasságukat. Értékelési szempontok közül a képzésen szerzett ismeretek hasznosítását tartjuk elsődlegesnek.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés 90 %-án való jelenlét, a saját iskolára vonatkozó multikulturális tartalombővítést célzó tervezet a továbbképzés végeztével valamint a záró-dolgozatnak a képzés befejezését követő 10 napon belüli leadása.

  • Ez a rövid ismertető .pdf formátumban letölthető az alábbi linkre kattintva:

A multikulturális nevelés eredményes gyakorlata