Tanulásszervezés

“Tevékenységközpontú tanulásszervezés a magatartási és tanulási problémák kezelésére”
Alapítási és indítási engedély száma: 82/25/2012
Időtartama: 40 óra

A tanulási tartalmakat

  • játékosformákban,
  • tanulói tevékenységre építve,
  • rejtvényfejtés, vetélkedő, versenyzés formájában fogjuk megjeleníteni,

így biztos siker a tanulók körében.

Ha a pedagógusok a tanulói tevékenységre építő, játékos formákat nem csak   olvasva tanulják, hanem továbbképzésen maguk is kipróbálják, átélik,  szórakoztató, élményszerű formákban tanulják, akkor mindezen  tapasztalatokat a tanulás-tanítás folyamatában mintaként alkalmazhatják.


Letölthető anyagok


A program rövid ismertetője

Iskoláinkban – pedagógus kollégáink véleménye szerint – a legnagyobb probléma a tanulók egyre problémásabb alkalmazkodása az alapvető viselkedési normákhoz, valamint tanulási motivációjuk rendkívül alacsony szintje, néhol teljes hiánya.

Mivel az iskolának, és minden ott folyó tevékenységnek az alapvető célja az értelmes és hasznos tanulás, ezért igyekeznünk kell ezt a tanulási folyamatot úgy megszervezni, hogy az a tanulók aktív tevékenységére, alkotó részvételére épüljön.

Ha a tanulókkal egyeztetett célok érdekében szervezett közös tevékenységbe rejtjük a tanulási tartalmakat, bizonyítottan nő a motiváltság, és jelentősen csökkenek a magatartási problémák is.

Továbbképzési programunk tartalmi egységei ennek érdekében a tevékenység-központú tanulásszervezés különböző formáinak megismertetését célozzák a reformpedagógiáktól az önálló, a páros és a kiscsoportos formákon keresztül a drámapedagógia eszközeinek tanulási folyamatban történő felhasználásáig. Mindeközben folyamatosan kiemelt figyelmet szentelve a különböző
tanulásszervezési eljárásokon belül megvalósítható differenciálási lehetőségeknek.

A tartalmi egységek feldolgozása során nemcsak elméleti szintű megismerésre törekszünk, hanem arra, hogy a résztvevők a különböző módszerek tantárgyi környezetbe illesztésével, konkrét tanulási tartalommal való megtöltésével a gyakorlatban is megtapasztalják egy-egy javasolt tanulásszervezési eljárás, gyakorlat, játék tényleges hatását, mind érzelmi-motivációs, mind tanulmányi eredményesség szempontjából.

Tehát az alkalmazott munkaformák a tanórai folyamatokat igyekeznek modellálni.
A rövid bevezető előadást mindig tréning-szerű feldolgozás, és gyakorlati alkalmazás, bemutatás követi, amit konzultációs, frontális összegzés zár.

Záró dolgozatként a továbbképzésen tanult és kipróbált módszerek felhasználásával a résztvevők konkrét tantárgyi tartalomhoz illesztett tanítási tervezetet készítenek, és megalkotják az ezen tervezetek megvalósításához szükséges segédeszközöket is.
A tanúsítvány kiadásának feltétele a továbbképzés foglalkozásain való legalább 90%-os részvétel, valamint a záró dolgozat elkészítése.

  • Ez a rövid ismertető .pdf formátumban letölthető az alábbi linkre kattintva:

Tevékenység-központú tanulásszervezés a magatartási és tanulási problémák leküzdésére