Projektpedagógia

„A projektpedagógia – az élményszerű tanulás módszere”
Alapítási és indítási engedély száma: 12-109/2019
Időtartama: 30 óra

A résztvevők pedagógiai gyakorlatukban alkalmazható ismereteket szereznek

  • a projektpedagógiai módszerekről,
  • az itt alkalmazható eljárásokról,
  • a kulcskompetenciák lehetséges fejlesztéséről,

ezáltal képessé válnak a saját szakterületüknek megfelelő témában tanulóikkal különböző pedagógiai projekteket tervezni és megvalósítani.


Letölthető anyagok


A program rövid ismertetője

Iskolarendszerünk egyik legnagyobb problémája, hogy a tanulás-tanítás folyamatában legelterjedtebben alkalmazott módszerek nem alkalmasak a munka világának modellálására. Ezen ellentmondás leghatásosabb kezelése a projektpedagógiai módszerek alkalmazása lenne az oktatás folyamatában.

A projektpedagógia lehetővé teszi a sokrétű, önálló ismeretszerzést, a megszerzett ismeretek gyakorlatias felhasználását, konkrét produktumok kooperatív munkafolyamatban történő megalkotását. Mindezzel modellálja azokat a folyamatokat, amelyekkel tanítványaink majd felnőttként is találkozni fognak.

Ha pedagógus kollégáink képesek lesznek a pedagógiai projekt módszerét tudatosan alkalmazni, ha megértik és elfogadják a célkitűzés, témaválasztás, tervezés, szervezés, kivitelezés, bemutatás, értékelés algoritmikus sorrendjét, és képesek lesznek különböző tárgyakat tanító kollégák is együttműködni a közös cél érdekében, akkor várható, hogy tanítványaik az ismereteiket élményszerűen szerzik meg, és többrétűen tudják felhasználni.

Ennek érdekében továbbképzési programunkban, a résztvevők a fent leírt folyamatokat nemcsak megismerik, hanem saját ötleteik és tanítási szükségleteik alapján mindezt kipróbálhatják. Ezért a képzés során az elmélet mindig csak a gyakorlati megvalósítás előzményeként vagy részleteként jelentkezik.

A tematikai egységek sora is a projektszervezés és megvalósítás folyamatának lépéseit követi. Munkaformaként a team-munka és a kooperativitás, mint állandó alapforma használata lehetővé teszi a sokszintű kommunikáció megnyilvánulását.

A konkrét hazai és nemzetközi példák megismerésével és elemzésével a résztvevők összevethetik és kiegészíthetik saját projekt-ötleteiket. Így kialakul csoportonként egy-egy konkrét projektterv, amit a csoportok – szóbeli csoportos vizsgaként – egymásnak is bemutatnak. Ennek korrigált írásbeli kidolgozása adja a záró dolgozat anyagát.

Az ellenőrzés és az értékelés minden egyes résztémánál nyilvános. Az önellenőrzés, az önértékelés, a csoportok munkájának közös elemzése az értékelési folyamat összetevői. Az értékelés legfőbb szempontja a tanult ismeretek és algoritmusok megjelenése a csoportonkénti projekttervben, valamint ezen projektterv gyakorlati alkalmazhatósága.

A tanúsítvány kiadásának feltétele az összóraszám 90 %-án történő részvétel, csoportos prezentáció a továbbképzésen elkészített projekttervről, és a korrigált projektterv határidőre történő beadása.

A képzés eredményeként a résztvevő kollégák tanulócsoportjaikkal képessé válnak a tanulás-tanítás folyamatában konkrét pedagógiai projektek tervezésére, szervezésére és lebonyolítására.

  • Ez a rövid ismertető .pdf formátumban letölthető az alábbi linkre kattintva:

A projektpedagógia, mint az élményszerű tanulás gyakorlata